info

english

Gitte Jungersens værker er ren fysisk tilstedeværelse, og undersøger keramikken som en kropslig og kontemplativ substans. Objekterne fremstår som vibrerende materialitet, som synes fanget i et dynamisk stadie af transformation. Værkernes taktile overflader er som et sprog der ligger ud over det verbale , og sætter sig i beskuerens krop og bevidsthed.

Målet er at presse keramikkens taktile muligheder til grænsen, og undersøge den keramiske glasur som et fænomen i sig selv. Jungersen fremstiller sine glasurer gennem kemiske eksperimenter med at blande mineralske råstoffer og hvert objekt består af adskillige lag af forskellige glasurer, som smelter sammen, og i nedkølingen stivner på kanten mellem kaos og kontrol, som et stivnet snapshot fra en voldsom proces. Brændingsprocessen står således helt centralt, og agerer som en dobbelt kraft: tilblivelse og nedbrydning i samme moment. Objekterne vækker dobbelte associationer i tekstur og farve; på en gang rå og kaotisk naturkraft, og samtidigt dampende kunstig. Værkerne trigger en følelse af det ukontrollable og katastrofiske, på trods af at keramikken fremtræder sanseligt besnærende og forførerisk. Om det er en forestående opløsning som venter, eller en ny fortælling som tager form, står åbent.

read cv

join mailing list